Nicolae Constantinescu
Activitatea didactica


  Departament Home

Cursuri Ciclul I

Cursuri Master

Licenta

Template

Consultatii

  • In zilele de Joi, intre orele 14-16; Laboratorul de Cercetare din cadrul Departamentului de Informatica
 

Last update: 18 nov 2013|Facultatea de Matematica si Stiinte ale Naturii