Coduri si Compresii de Date
FISA DISCIPLINEI  Departament Home
 • Cod: I3506
 • Titular curs: Conf.univ.dr.N.Constantinescu
 • Forma de invatamant: cursuri de zi
 • Ciclul 1 Anul III
 • Semestrul 1, Curs: 28h, Laborator:28h
 • Nr. credite: 5
 • Profil: informatica
 • Specializare: informatica
 • Tip disciplina: optionala
 • Categoria formativa: de specialitate
 • Forma Examinare: Colocviu
Obiective
 • Studiul metodelor de transmisie a informatiei folosind canale de comunicatie.
 • Studiul algoritmilor de protectie a informatiei transmise prin fibra optica, wire and wireless
 • Metode de protectie a bazelor de date distribuite
 • Algoritmi de compresie a informatiei in vederea reducerii spatiului de stocare/timpului de acces/timpului de transmisie
Continutul Cursului
 1. Teoria codurilor. Definitie. Domenii de aplicabilitate. Fundamente
 2. Codificarea in canalele fara zgomot
 3. Codificarea in canalele cu zgomot
 4. Coduri Ciclice. Coduri Binare
 5. Coduri Corectoare de erori. Codare/Decodare Hamming. Algoritmi Turbo-Hamming. Coduri Prefix. Coduri de tip Arbore. Algoritmul Turbo-ASCII
 6. Coduri convolutionale: definire si reprezentare, comparatie cu codurile bloc, codarea algebrica si implementare cu registri de deplasare
 7. Coduri convolutionale: reprezentarea trellis, distanta de cod, algoritmi de decodare. Īntretesere si concatenare: principii si aplicatii
 8. Coduri īn banda de baza. Secvente sincronizatoare
  • definitie
  • algoritmi
  • aplicatii
 9. Detectia semnalelor: criteriul lui Bayes, criteriul plauzibilitatii maxime, criteriul observatorului ideal
 10. Coduri grup
 11. Coduri de Sincronizare
 12. Canale Discrete de Informatie
 13. Aplicatii ale codurilor matroide in Securizarea Informatiei
 14. Compresii de date. Definitii. Principii. Algoritmi clasici. Algoritmi Moderni.
Bibliografie
 1. I. Creaga, D. Simovici, Teoria codurilor, Editura: Didactica si pedagogica
 2. Khalid Sayood, Introduction to Data Compression, Second Edition (The Series in Multimedia and Information Systems), Morgan Kaufmann 2000
 3. Shu Lin, Daniel J. Costello, Error Control Coding, Second Edition, Hardcover 2004
Modalitate de examinare
 • Studentii vor prezenta public un proiect
 • sau
 • Studentii vor sustine un examen scris

Ultima actualizare: 23 feb 2012