Algoritmi si Programare
FISA DISCIPLINEI  Departament Home
 • Cod: I1104
 • Titular curs: Conf.univ.dr.N.Constantinescu
 • Forma de invatamant: cursuri de zi
 • Ciclul 1 Anul I
 • Semestrul 1, Curs: 28h, Laborator:28h
 • Nr. credite: 5
 • Profil: informatica
 • Specializare: informatica
 • Tip disciplina: obligatorie
 • Categoria formativa: fundamental
 • Forma Examinare: Examen
Obiective
 • Intelegerea notiunii de algoritm. Deprinderea formalizarii unei probleme concrete in algoritm
 • Algoritmi fundamentali
 • Formarea deprinderilor de programare structurata
 • Insusirea instructiunilor de programare procedurala
 • Deprinderea de a translata algoritmi/scheme logice in programe
Continutul Cursului
 • Algoritmi fundamentali
 • Etapele realizarii unui program
 • Tipuri de date, constante si variabile
 • Instructiuni Decizionale, Ciclare, Selectie
 • Operatori Incrementare/Decrementare, Relationali, Logici, la nivel de bit, conditionali, de conversie, precedenta si asociativitate
 • Tablouri, Functii
 • Functii de intrare/iesire cu conversie de format
 • Recursivitate
 • Directive preprocesor
 • Structuri, Uniuni
 • Pointeri, Alocare dinamica
 • Pointeri la functii
 • Argumente linie de comanda
 • Pointeri catre structuri
 • Structuri si functii
 • Functii cu numar variabil de parametri
 • Liste
 • Gestiunea fisierelor. Functii de intrare/iesire de nivel superior. Operatii la nivel de īnregistrare
 • Clase de alocare pentru variabile
Laborator
 • Teme Laborator
 • Bibliografie
  1. Nicolae Constantinescu, Programare Procedurala, Editura Universitaria, 2009
  2. Cristian A. Giumale, Introducere in Analiza Algoritmilor, Polirom, 2004
  3. B. Kernigham, D. Ritchie - Limbajul de programare C, editia a 2-a, Ed. Teora, 2003.
  4. M. Cosulschi, M. Gabroveanu - Algoritmi - o abordare pragmatica, editia a 2-a, Ed. Universitaria, 2003.
  5. L. Negrescu - Limbajele C si C++ pentru īncepatori - Limbajul C (vol. I - p. 1 si 2), Editura Albastra.
  6. Herbert Schildt - C Manual Complet, Bucuresti, Ed. Teora, 1998
  Modalitate de examinare
  • Pe parcursul orelor de laborator studentii vor sustine doua teste practice in urma carora vor avea o nota = n1
  • La sfarsitul semestrului studentii vor prezenta un proiect = n2
  • Examen scris = n3
  • Ponderea celor 3 note in calculul notei finale: n1 = 20%; n2=20%; n3=60%

  Ultima actualizare: 23 feb 2012