Metodologia Cercetarii Stiintifice in Informatica
FISA DISCIPLINEI  Departament Home
 • Cod: MMIA109
 • Titular curs: Conf.univ.dr.N.Constantinescu
 • Forma de invatamant: master
 • Ciclul 2 Anul 1
 • Semestrul 2, Curs: 14h, Laborator: 14h
 • Nr. credite: 4
 • Profil: informatica
 • Specializare: Inteligenta Artificiala
 • Tip disciplina: obligatorie
 • Categoria formativa: de specialitate
 • Forma examinare : Colocviu
Obiective
 • Insusirea cunostiintelor necesare elaborarii unei lucrari stiintifice
 • Insusirea mediului de editare academic
 • Elaborarea prezentarii unei lucrari stiintifice
Continutul Cursului
 1. Etapele cercetarii stiintifice
 2. Modul de studiu in domeniul cercetarii in Informatica
 3. Partile componente ale unei lucrari stiintifice
 4. Continuitatea in cercetarea stiintifica
 5. Lucrul in echipa in cadrul unui proiect de cercetare stiintifica
 6. Managementul unei echipe de cercetare stiintifica
 7. Elaborarea proiectelor de cercetare pentru competitiile nationale si internationale
 8. Editarea lucrarilor stiintifice
 9. Elaborarea prezentarilor stiintifice

Bibliografie
 1. Note de curs
Modalitate de examinare
 • Studentii vor elabora un proiect de cercetare care va fi finalizat prin:
  • submiterea unui articol la un Jurnal recunoscut international si pregatirea prezentarii sale intr-un mediu specializat (Beamer, PsTricks, Prosper, etc.)
  • sau
  • printr-un raport de cercetare acceptat spre publicare intr-o editura recunoscuta CNCSIS/International

Ultima actualizare: 23 feb 2012