FACULTATEA DE MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII, DEPARTAMENTELE DE MATEMATICA SI INFORMATICA CRAIOVA


News


Procedura selectie


Criterii de eligibilitate:

 • sa fie student/masterand/doctorand al Facultatii de Matematica si Stiinte ale Naturii;

 • sa fie absolvent cel putin al primului an de studii;

 • sa nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS;

 • sa promoveze un test de limba straina.


Criterii generale de selectie:

 • sa aiba rezultate academice bune īn anul universitar anterior;

 • sa prezinte o scrisoare de intentie;

 • sa prezinte un curriculum vitae.


Informarea candidatilor trebuie sa se realizeze īnaintea sau īn momentul selectiei, īn legatura cu:

 • oportunitatile de mobilitate si universitatile partenere;

 • recunoasterea academica (sistemul de credite transferabile);

 • finantarea īn Programul ERASMUS (grantul ERASMUS nu este destinat acoperirii integrale a cheltuielilor īn strainatate);

 • conditiile de viata īn strainatate etc.


Selectia se face īn luna martie sau cel tārziu īn luna aprilie. Lista studentilor selectati pentru ambele semestre se va transmite Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) pāna la 30 aprilie si va cuprinde: nume, prenume, data nasterii, BI, CNP, adresa, e-mail, telefon, anul de studii īn care se afla studentul īn momentul selectiei, universitatea-gazda, durata stagiului si semestrul īn care se realizeaza.

Lista va fi īnsotita de un proces verbal al selectiei, care sa mentioneze membrii comisiei (minim 3 membri - prodecanul responsabil de Relatii Internationale si doi membrii din corpul profesoral al facultatii), criteriile urmate si desfasurarea selectiei, si care trebuie sa aiba īn anexa lista titularilor, lista rezervelor.


Copyright © 2011 | Facultatea de Matematica si Stiinte ale Naturii, Departamentele de Matematica si Informatica, Craiova