FACULTATEA DE MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII, DEPARTAMENTELE DE MATEMATICA SI INFORMATICA CRAIOVA


News


Mobilitati cadre didactice


Cuprins :


Prezentare generala a stagiilor de predare de scurta durata

      Dupa mobilitatile studentesti, care in plan global concentreaza cea mai mare parte a fondurilor ERASMUS si aproximativ jumatate din intregul buget al Programului SOCRATES, granturile pentru mobilitatile cadrelor didactice reprezinta o alta actiune majora ERASMUS.
Misiunile de predare TS (Teaching Staff) pot viza, pe langa activitatea didactica propriu-zisa, urmatoarele objective:

 • introducerea in programele de studii a unor noi cursuri si/sau actualizarea celor existente;
 • sa permita studentilor care nu au avut sau nu vor avea posibilitatea participarii la un stagiu de mobilitate ERASMUS sa beneficieze de experienta, cunostintele si expertiza unui cadru didactic din alta tara europeana;
 • sa contribuie la consolidarea cooperarii intre universitati atat din punct de vedere al mobilitatilor, cat si al dezvoltarii curriculei;
 • sa promoveze schimbul de experienta in ce priveste metodologia de predare.

      Cadrele didactice universitare pot efectua stagii de predare in strainatate intre 1 si 8 saptamani la una dintre institutiile partenere prin Contractul Institutional. Ele pot participa de asemenea la elaborarea si implementarea unor programe de dezvoltare curriculara (proiecte tip PROG), la Programe Intensive sau la Retele Tematice. Un cadru didactic poate efectua mai multe stagii TS chiar si la institutii diferite. De asemenea, un stagiu TS poate fi impartit in doua parti. Impartirea este acceptabila atata vreme cat durata minima este respectata pentru fiecare din sub-diviziuni (minimum 5 zile lucratoare).
      Primul pas care trebuie facut in vederea efectuarii unui stagiu de predare de scurta durata este contactarea Biroului SOCRATES/ERASMUS al universitatii. Responsabilii ERASMUS vor indica posibilitatile pe care o anumita universitate le poate oferi in vederea desfasurarii stagiilor de predare.
      Stagiul de predare poate dura de la 1 saptamana (sau 8 ore de curs) pana la 8 saptamani. In timpul stagiilor de predare cadrele didactice pot discuta masurile luate de Imbunatatirea schimburilor reciproce de student si personal didactic universitar sau introducerea de noi parteneri In Contractul Institutional al universitatii.


Spirjin financiar

      Sprijinul financiar acordat din fonduri ERASMUS este doar o contribute la costurile de transport si de subzistenta in strainatate. De exemplu, in anii universitari 2000-2001 si 2001-2002, grantul mediu pentru o saptamana a fost de 77 euro, respectiv 66 euro. Grantul mediu real a fost insa mai mare, deoarece universitatile au redus semnificativ numarul de saptamani de predare - ajungandu-se si la granturi de 400-500 euro/ saptamana.


Reguli generale de eligibilitate

      Finantarea acordata de catre Comisia Europeans prin intermediul contractului dintre universitate si Agentia Nationala SOCRATES va fi utilizata pentru implementarea programului SOCRATES, ERASMUS Actiunea 2 (granturi de mobilitate pentru cadrele didactice ERASMUS ), cu respectarea urmatoarelor conditii:

 • Mobilitatea cadrelor didactice trebuie sa se realizeze catre sau dinspre institutii partenere eligibile, din alte tari decat cea a beneficiarului;
 • In cadrul Programului SOCRATES/ERASMUS sunt permise urmatoarele tipuri de fluxuri de mobilitati:

  • Intre doua state membre UE;
  • Intre o "tara asociata" la programul Socrates si un stat membru UE.
 • Mobilitatile intre doua state ambele cu statut de asocial la UE nu sunt eligibile;

 • Institutiile implicate in schimbul de personal didactic universitar trebuie sa fi incheiat in prealabil un acord bilateral cu fiecare dintre institutiile partenere, care sa specifice atat numarul cadrelor didactice care se vor deplasa, cat si numarul cadrelor didactice care vor fi primite, pe durata anului universitar vizat;
 • Institutiile implicate in schimbul de personal didactic universitar trebuie sa cada de acord, cu fiecare cadru didactic in parte, asupra unui program de predare bine determinat, inainte de plecarea in strainatate a acestuia. La sfarsitul fiecarei perioade de predare, institutia gazda trebuie sa furnizeze cadrului didactic si institutiei sale de origine un certificat care sa ateste ca programul convenit a fost realizat;
 • In cazul in care cadrul didactic nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze in totalitate fondurile primite ca bursa de mobilitate ERASMUS. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta facultatii, care le va analiza si le va supune aprobarii A.N.S.;
 • Conditiile de acordare a granturilor nu prevad plata unor taxe legate de desfasurarea programului de mobilitati catre institutia gazda. Universitatea gazda poate solicita totusi beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea unor anumitor costuri cum sunt cele pentru asigurarea de sanatate, utilizarea de materiale si facilitati diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.)in conditii identice celor aplicate cadrelor didactice locale.
 • Cadrul didactic beneficiar al grantului de mobilitate TS trebuie sa fie angajat permanent al institutiei de origine;
 • Grantul acordat cadrului didactic nu urmareste sa acopere in totalitate costurile de deplasare, subzistenta etc. la universitatea partenera, ci doar o parte a acestora;
 • Grantul maxim este de 800 euro pe saptamana, el neputand depasi 2000 euro pentru intreaga perioada de deplasare;
 • Universitatile vor ajuta Agentia Nationala SOCRATES pentru o cat mai buna gestionare a fondurilor ERASMUS Actiunea 2.2, astfel incat grantul mediu national sa nu depaseasca 500 euro pe saptamana. Astfel, se recomanda fiecarei universitati in parte sa nu depaseasca aceasta medie in ansamblul institutiei. De aceea, toate granturile care depasesc suma de 500 euro pe saptamana vor trebui clar justificate.

Preferinte

 • Pentru a permite unui numar cat mai mare de personal didactic universitar sa beneficieze de granturi de mobilitate TS, se acorda prioritate cadrelor didactice care pleaca pentru prima oara in cadrul acestui program;
 • Se acorda prioritate acelor mobilitati care vor conduce la producerea de noi materiale didactice, vor extinde si consolida relatiile intre facultati si catedre si vor pregati noi proiecte de cooperare (aceste prioritati pot constitui chiar criterii de selectie a cadrelor didactice).
 • In fiecare an, in perioada martie-aprilie, Agenda Nationala SOCRATES, departamentul ERASMUS , intocmeste Planul National de Actiune, care este supus aprobarii Consiliului National SOCRATES si Ministerului Educatiei si Cercetarii, dupa care acest Plan este remis spre aprobare Comisiei Europene. De aceea, pe langa regulile mai sus-mentionate, in functie de prioritatile decise la nivel national, pot sa apara precizari suplimentare referitoare la folosirea grantului TS.


Reguli privind folosirea grantului TS

In cadrul unei activitafi TS aprobate, urmatoarele cheltuieli sunt eligibile:

 • Cheltuielile de transport pentru cadrele didactice implicate intr-un schimb TS aprobat;

 • Cheltuielile de subzistenta si cazare pe durata perioadei de predare, cu conditia sa nu depaseasca sumele maximale prezentate in tabelul de mai jos;

 • Cheltuielile de achizitionare, producere, traducere si difuzare de material didactic sau activitati de informare direct legate de stagiul TS;

 • Cheltuielile pentru echipament, daca este legat de folosirea de metode de educatie deschisa si la distanta sau de noi tehnologii informationale si de comunicare direct legate de activitatile TS aprobate;

 • Cheltuielile administrative (asigurarea de sanatate, utilizarea de materiale si facilitati diverse la institutia gazda etc.).

In cadrul unei activitafi TS aprobate, urmatoarele cheltuieli sunt considerate neeligibile:

 • Toate cheltuielile legate de schimbul de personal didactic universitar cu un partener ineligibil;

 • Toate cheltuielile legate de schimbul de personal didactic universitar cu institutii care nu apartin unui stat membru UE;

 • Cheltuielile de transport, cazare si subzistenta ale personalului didactic dintr-o institute partenera;

 • Toate cheltuielile legate de schimbul de personal didactic universitar intre doua institutii din Romania;

 • Toate cheltuielile legate de schimbul de personal didactic universitar pentru misiuni TS care dureaza mai putin de o saptamana (5 zile lucratoare - fara a pune la socoteala zilele necesare calatoriei - sau minim 8 ore de predare) sau mai mult de 6 luni;

 • Cheltuielile legate de activitati de cercetare;

 • Cheltuielile legate de plata de onorarii sau salarii profesorilor care pleaca sau vin.


Copyright © 2011 | Facultatea de Matematica si Stiinte ale Naturii, Departamentele de Matematica si Informatica, Craiova