Facultatea de Stiinte Exacte - Departamentul Informatica, Craiova
 
 
Reconversie
 Prezentare
 Inscriere
 Planuri Invatamant
 Orar
 Programare Examene
 Examen Absolvire


CURSURI DE CONVERSIE IN INFORMATICA

OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul postuniversitar in specializarea Informatica este organizat in baza Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, si vizeaza conversia profesionala a:

 • cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care au domeniul de specializare din diplomele de licență din același domeniu fundamental cu domeniul Informatică (Științe Exacte): profesori de fizică, chimie și matematică din învățământul gimnazial, liceal și postliceal (Modulul 1).
 • cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care au un domeniu fundamental aferent domeniului de specializare din diplomele de licență diferit de domeniul fundamental Științe Exacte (Modulul 2).
Organizarea cursului are in vedere:

 • asigurarea în fiecare școală a orelor de Informatică cu personal calificat;
 • rezolvarea unor norme didactice în aceeași unitate școlară;
 • însușirea celor mai noi rezultate și tehnici din domeniul informaticii

ORGANIZAREA CURSURILOR

Cursul este organizat sub forma unui modul unitar din discipline din aria curiculara a INFORMATICII.

Modulul 1
 • poate fi urmat de cadrele didactice din învățământul preuniversitar care au domeniul de specializare din diplomele de licență din același domeniu fundamental cu domeniul Informatică (Științe Exacte): profesori de fizică, chimie și matematică din învățământul gimnazial, liceal și postliceal
 • se finalizeaza cu un examen de absolvire;
 • durata studilor: 3 semestre
 • actul de studii eliberat după absolvirea cursului este "Diploma de conversie profesională", însoțită de un supliment descriptiv.
Modulul 2
 • poate fi urmat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care au un domeniu fundamental aferent domeniului de specializare din diplomele de licență diferit de domeniul fundamental Științe Exacte
 • se finalizeaza cu un examen de absolvire;
 • durata studilor: 4 semestre
 • Actul de studii eliberat după absolvirea cursului este "Diploma de conversie profesională", însoțită de un supliment descriptiv.

Disciplinele studiate deja de cursanti pe parcursul formatiei lor universitare initiale pot fi echivalate.

EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire va fi sustinut de cursantii care au promovat toate disciplinele obligatorii cuprinse in planul de invatamant si va consta din probele urmatoare:

 • Proba de cunostinte fundamentale si de specialitate;
 • Susținerea unei lucrări de absolvire sub îndrumarea unui coordonator științific.

TAXE

 • Taxă de înscriere: 100 lei
 • Taxa de inmatriculare: 150 lei
 • Taxă de școlarizare: 1000 lei/semestru
INFORMATII SUPLIMENTARE LA TELEFON: 0251-41.37.28 sau EMAIL: reconversie@inf.ucv.ro
Ultimele stiri
Home | Structura | Educatie | Cercetare | Admitere | Studenti | Despre | Map