Facultatea de Stiinte Exacte - Departamentul Informatica, Craiova
 
 
Reconversie
 Prezentare
 Inscriere
 Planuri Invatamant
 Orar
 Programare Examene
 Examen Absolvire


CURSURI DE CONVERSIE IN INFORMATICA


Acte necesare la inscriere:

  • Formular de înscriere tip
  • Diploma de bacalaureat in original sau copie legalizată
  • Diploma de licență sau echivalentă si foaia matricola pentru ultimele studii absolvite in original sau copie legalizată
  • Certificatul de naștere, in copie xerox
  • Adeverință medicală simpla de la medicul de familie
  • Copie xerox dupa certificatul de căsătorie, pentru candidatele casatorite
  • Copie xerox dupa buletin/carte de identitate
  • Adeverință de salariat care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învățământul preuniversitar al candidatului
  • Dosar plic
Ultimele stiri
Home | Structura | Educatie | Cercetare | Admitere | Studenti | Despre | Map