Facultatea de Stiinte Exacte - Departamentul Informatica, Craiova
 
 
Educatie
 Domenii de Licenta
 Planuri de Invatamant
 Regulamente
 Structura Anului
 Licenta 2014
 Disertatie 2014
 Reconversie in Informatica
 Doctorat


Licenta 2015


 • Domeniul de licenta: Informatica

  Specializarea INFORMATICA:
  Examenul de licenta consta in sustinerea urmatoarelor doua probe:
  1. Proba 1: Proba de cunoștinte fundamentale și de specialitate:
   Proba consta în sustinerea unei lucrari scrise tip grila.Intrebările vor fi din următoarele discipline, grupate pe module:
   • Modulul 1: Algoritmi si programare,Structuri de date si tehnici de elaborare a algoritmilor, Programare orientata obiect, Tehnologii Java, Algoritmica grafurilor, Metode de analiza a algoritmilor;
   • Modulul 2: Arhitectura calculatoarelor, Sisteme de operare, Retele de calculatoare, Proiectarea sistemelor de operare, Securitatea retelelor de calculatoare;
   • Modulul 3: Fundamentele bazelor de date, Baze de date, Tehnologii web.

   Tematica disciplinelor din cele trei module este în conformitate cu programele analitice ale cursurilor studiate in cadrul facultatii.

   O grila de examen va contine 38 de întrebari distribuite astfel: 16 din Modulul 1, 13 din Modulul 2, 12 din Modulul 9. O întrebare poate avea zero, unul sau mai multe raspunsuri corecte.

   Modele de intrebari (utilizate in sesiunea din iulie 2014) puteti gasi in fisierele de mai jos:  2. Proba 2: Sustinerea lucrarii de licenta.
   Lucrarea presupune tratarea teoretica a unui model si implementarea acestuia pe calculator. Un capitol separat din lucrare va descrie aplicatia realizata. Comisia de examinare va aprecia dificultatea si importanta aplicatiei, modul de implementare, modul de prezentare, capacitatea de sinteza a absolventului, nivelul de cunostinte teoretice si practice, originalitatea implementarii. Candidatul va prezenta o decriere generala a lucrarii (se încurajeaza prezentarea în PowerPoint) si functionalitatea implementarii pe calculator
  Data: 06-12 iulie 2015 si respectiv 07-12 septembrie 2015

Nota:

 1. Pentru sustinerea examenului de licență candidatii vor depune o cerere de inscriere (conform modelului cerere-inscriere-licenta-disertatie.doc).
 2. Lucrarile de licenta vor fi elaborate în conformitate cu Ghidul pentru elaborarea și susținerea lucrării de licență/disertație
 3. Lucrarile de licenta vor fi incarcate, in forma finala, in evidenta studentilor pana la data de 19 iunie 2015
 4. Dupa primirea acceptului, lucrările de licență se depun împreună cu CD/DVD-ul ce conține versiunea PDF a lucrării tiparite, declarația de autenticitate ( conform modelului declaratie-de-autenticitate.doc) și referatul conducatorului, (conform modelului referat-lucrare-licenta-disertatie.doc) legate la sfarsitul lucrării la secretariatul facultății până pe data de 25.06.2015.
 5. Examenul de licenta se va desfasura in conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 3.545 din 18.04.2013 privind metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
 6. Pentru promovarea examenului de licență, media finală trebuie să fie cel puțin 6.00, iar nota la fiecare probă trebuie să fie cel puțin 5.00.

Ultimele stiri
Home | Structura | Educatie | Cercetare | Admitere | Studenti | Despre | Map