Facultatea de Stiinte Exacte - Departamentul Informatica, Craiova
 
 
Admitere
 Oferta Educationala
 Cifra de Scolarizare
 Criterii de Selectie
 Calendar
 Inscriere
 Oportunitati
 Rezultate 2014
 Comisia
 Baza Materiala
 Sesiunea Sept. 2014


Admiterea in anul universitar 2014-2015


Acte necesare la inscriere:

 • Cerere tip de înscriere.
 • Diploma de bacalaureat si foaia matricola în original sau copie legalizată. Pentru absolvenții promoției 2014 se acceptă și adeverința de bacalaureat original sau copie legalizată, cu media la bacalaureat specificată.
 • Documente din care să rezulte notele din cei 4 ani de liceu de la matematică sau informatică.
 • Certificat de naștere în original și copie xerox (se va legaliza de către comisia de admitere) sau copie legalizată.
 • Buletinul/Cartea de identitate original și copie xerox.
 • Adeverința medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate.
 • Două fotografii tip buletin.
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student pentru candidații care sunt studenți la alte facultăti.
 • Taxa de înscriere: 100 RON pentru un domeniu de licență sau 120 RON înscrierea pentru doua domenii de licență.
 • Dosar plic.
Nota:
Sunt scutite de taxe de concurs de admitere la studiile universitare de licență, următoarele categorii:
 1. Orfanii de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, canditatii cu handicap (dovedit printr-un certificat), studentii proveniți din familiile cu parinti cu handicap (dovedit printr-un certificat)
 2. Copiii personalului didactic aflat in activitate sau pensionat dupa cel putin 10 ani de activitate
 3. Copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova.
Taxele încasate nu se restituie. Candidatii beneficiază de prevederile a,b,c doar pentru o singură înscriere.

Pentru candidatii de etnie rroma:
Candidatii de etnie rromă beneficiază de locuri distrincte la admitere. Ei vor depune în perioada de înscriere la Rectoratul Universitatii (la secretarul șef) o cerere de intentie în care se menționează facultatea noastra, cu precizarea domeniului de licenta solicitat. Candidații vor prezenta de asemenea o recomandare eliberată de o organizație legal constituită a rromilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă și nu faptul că este membru al organizației în cauză.


Ultimele stiri
Home | Structura | Educatie | Cercetare | Admitere | Studenti | Despre | Map