Nicolae Constantinescu
Educatie si competente


  Departament Home

Educatie

  • 1997 - Facultatea de Matematica si Informatica, sectia Informatica - Universitatea din Craiova, Romania

  • 1998 - Masterat in Informatica, specializarea Inteligenta Artificiala - Universitatea din Craiova, Romania

  • 2006 doctor in Matematica - Universitatea din Bucuresti, Romania; titlul tezei de doctorat: Algoritmi de optimizare a proceselor paralele cu aplicatii in criptografie, conducator de doctorat prof. univ. dr. Ion Vaduva

Domenii de competenta

  • coduri, compresii de date, criptografie, analiza criptografica

  • teoria numerelor

  • programarea paralela, limbajul occam

  • programare logica, limbajul Swi-Prolog

  • programarea procedurala, obiectuala, distribuita internet, limbajul Java, Java Mobile


Last update: 18 nov 2013|Facultatea de Matematica si Stiinte ale Naturii