Nicolae Constantinescu
Activitate profesionala


  Departament Home
Cariera:
 • Institutul pentru Tehnologi Avansate, Romania
  • Matematician: 1999 - 2001
   • Experienta in elaborarea aparatului matematic, algoritmului si codului de implementare pe diverse arhitecturi a sistemelor de cifrare si analiza criptografica precum si a translatarii acestora pe sisteme masiv paralele

 • Facultatea de Matematica si Informatica,Universitatea din Craiova, Romania
  • Asistent 2001-2007
  • Lector 2007-2011
  • Conferentiar din 2011-

Experienta didactica(1998, din 2001)
  Laboratoare (1998, din 2001)
  • Programming Languages, Theory of Algorithms, Internet Distributed Programming, Knowledge Bases and Inference Engine, Neural Network, Algorithms, Data Structures and programming techniques. Information Security, Cryptography

  Cursuri
  • Analiza si sinteza 2d/3d
  • Securitatea Informatiei
  • Criptografie
  • Programare Procedurala
  • Coduri si Compresii de Date
  • Metodologia Cercetarii Stiintifice in Informatica
  • Metode Avansate de Confidentializare a Proceselor de Calcul
  • Algoritmi si Programare
  • Securitatea Retelelor de Calculatoare

Last update: 18 nov 2013|Facultatea de Matematica si Stiinte ale Naturii