Facultatea de Stiinte Exacte - Departamentul Informatica, Craiova
 
 
Studenti
 Anunturi
 e-Avizier
 Practica
 Orar
 Planificare Examene
 Absolvire
 Planificare Restante
 Evidenta Studenti
 Documente
 Manifestari Stiintifice


Scurt Istoric

Departamentul de Informatică este o unitate de bază a învățământului superior craiovean, fiind o componentă esențială a sistemului educațional care furnizează studenților cunoștințe de specialitate în concordanță cu cele mai noi rezultate în domeniu, fiind un generator de cunoaștere și competențe bine adaptate la realitățile și cerințele societății moderne.

Informatica a luat ființă la Universitatea din Craiova în anul 1974, ca secție în cadrul Facultății de Științe ale Naturii și a funcționat până în anul 1980 cu două grupe de studiu. În anul 1984, învățământul informatic a fost reluat ca învățământ seral cu durata de 5 ani și a funcționat până în anul 1992 cu o grupă de 25 studenți. În anul 1990 au fost reluate cursurile de informatică la învățământul de zi, care a preluat și studenții admiși în anul I la învățământul seral; el a funcționat ca secție în cadrul Facultății de Științe și, începând din 1991, în cadrul Facultății de Matematică și Informatică.

Învățământul la distanță a funcționat sub două forme: învățământ de 5 ani (în perioada 2000-2008) și învățământ de 3 ani (în perioada 2005-2008). Între anii 1997 și 2007 a funcționat Colegiul de Tehnologia Informației cu durata studiilor de 3 ani, iar în anul 2001 s-a înființat programul de studii post universitare de Conversie în Informatică.

În perioada 1995-2004 a funcționat secția de Studii aprofundate în Inteligență Artificială cu durata de 1 an iar în anul 2004 a luat ființă masterul Inteligență Artificială și Tehnologii de Comunicații (cu durata de 2 ani), care a funcționat până în anul 2010. Din anul 2008 acesta s-a transformat în masterul Metode și Modele în Inteligența Artificială.

În prezent Departamentul de Informatică face parte din Facultatea de Științe Exacte (înființată în anul 2011) alături de următoarele departamente: Matematică, Matematici Aplicate, Fizică, Chimie.

Ultimele stiri
Home | Structura | Educatie | Cercetare | Admitere | Studenti | Despre | Map